Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zřízení Církve československé husitské

13. 7. 2010

Církev československou husitskou (CČSH) tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

CČSH má 296 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě. Následující schematická mapka poskytuje zhruba zachycuje území jednotlivých diecézí:

V čele CČSH stojí patriarcha a Ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s Diecézní radou. V čele sboru stojí farář nebo administrátor a Rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.


CČSH vznikla o Vánocích 1919, kdy byla v řadě římskokatolických kostelů slavena bohoslužba v českém jazyce. Byla vyhlášena 8.1.1920 v Praze radikálním křídlem modernistického reformního hnutí římskokatolického duchovenstva v čele s ThDr. Karlem Farským, který byl později zvolen jejím prvním patriarchou.