Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

„Jsem přesvědčen o tom, že každý, kdo nalezne odvahu se působení Božího slova vystavit, může tuto moc zakusit na vlastní kůži. Přitom však samozřejmě platí, že nikdo není schopen mocí Hospodinova slova disponovat, uchvátit ji před druhým a ji zprostředkovat. To dokáže pouze Hospodin sám. Já mohu udělat jediné - mohu Boží slovo číst, mohu naslouchat Hospodinovým výrokům, mohu se ponořit do příběhů Božích mužů a žen, mohu přemýšlet nad Božími přikázáními a mohu se nechat oslovit svědectvím o jeho činech. Pokud své hledání myslím opravdově, je velmi pravděpodobné, že mi Pán Bůh vyjde vstříc a já proměňující moc jeho slova zakusím."

 

BENEŠ Jiří. Nevystižitelný Bůh? Praha: Vyšehrad. 2010, s. 70.